Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsanalyse

Undersøke tilstanden til bygning eller bygningsdel på et gitt tidspunkt. Tilstanden sammenlignes med et gitt referansenivå og takstmannen utreder konsekvenser og eventuelt tiltak og utbedringskostnader i de tilfeller der er svikt eller symptomer på svikt.

Vurdering av forventet gjenværende levetid.

Kan være aktuell i forkant av oppussing, ved mistanke om feil, ved skade eller i tilknytning til vedlikeholdsplan. Ved reklamasjoner kan tilstandsanalysen utformes som en reklamasjonsrapport med utbedringskostnader.