Byggesøknad

Vi utarbeider byggesøknad i tiltaksklasse 1 og 2 med nødvendige vedlegg, og kan ta rollen som ansvarlig søker overfor kommunen.

Vi kan også bistå med seksjonering, tomtedeling eller stiftelsesdokumenter for sameier.