Skadetaksering

Denne rapportformen brukes oftest ved typiske forsikringssaker, og forsikringsselskapene er da oppdragsgiver.
Den kan også være aktuell ved reklamasjoner der det avdekkes mangler etter eierskifte.

Skadetaksten beskriver hendelsesforløpet med selve skaden, årsaken til skaden og hvilke konsekvenser dette har.
I tillegg beskrives forslag til utbedring og en kostnadskalkyle.