Forhåndstakst

En vurdering av forventet markedsverdi for en eiendom basert på tomt, beliggenhet, tegninger og beskrivelse.

Brukes gjerne som dokumentasjon overfor låneinstitusjon for å få byggelån.

I tillegg kan vi hjelpe til med budsjett og byggelånsoppfølging i samarbeid med banken.