Tetthetsmåling

Trykktesting og tetthetsmåling av hus utføres for å kontrollere husets tetthet. Dette utfører vi både på bygg under oppføring, og i eldre bygg.

Luftlekkasjer i bygg står for en stor andel av varmetap, og er man riktig uheldig kan lekkasjer som dette bidra til økte råte- og soppskader siden kondens er en av de vanligste konsekvensene ved luftlekkasjer i bygg.

Ta kontakt hvis du har spørsmål!