Priser

Forhåndstakst                                3500

Enkel verdivurdering                    2500

Verdi og lånetakst leilighet          3900

Boligsalgsrapport leilighet (uten fellesdel)            7500

Verdi og lånetakst enebolig / fritidsbolig 4950

Uavhengig kontroll i enebolig     fra 7500

Uavhengig kontroll i flermannsbolig, pr enhet     fra 6000

Tilstandsrapport med areal og verdi, leilighet      5000

Tilstandsrapport med areal og verdi, enebolig / tomannsbolig / fritidsbolig              8000

Boligsalgsrapport enebolig, to og firemannsbolig, fra 12000

Øvrige konsulentoppdrag            pr time 930

Prisene gjelder Ålesund, Sula, Giske kommuner. For andre områder kan reisekostnader tilkomme.

Det må i noen tilfeller innhentes dokumentasjon som kommunene eller andre tar betalt for å sende ut. Eventuelle dokumentkostnader kommer i tillegg til oppgitte priser.