Tegninger

Vi lager byggemeldingstegninger, situasjonskart og terrengsnitt i DDS cad på grunnlag av kundens ønsker eller skisser og er godkjent for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.

Ved behov kan preaksepterte deltaljtegninger leveres i tillegg.

For seksjonering utarbeides enklere plantegninger.