Boligsalgsrapport

Denne rapportformen har fått mye oppmerksomhet i media. Den tar utgangspunkt i NS 3600 og er spesielt tilpasset for bolig og fritidsbolig. Den er ment å redusere antall konflikter knyttet til eierskifte. Rapporten er oppbygget med føringer som gjør at alle takstmenn vurderer bygningens tilstand tilnærmet likt.

Med boligsalgsrapport er du sikret en grundig gjennomgang av mellom 150 og 250 kontrollpunkt i tillegg til omfattende dokumentkontroll og er ment å gi en tryggere bolighandel.

Rapporten kan utføres med og uten verdivurdering.