Priser

Forhåndstakst

Enkel verdivurdering

Verdi og lånetakst leilighet

Verdi og lånetakst enebolig / fritidsbolig

Boligsalgsrapport leilighet         

Tilstandsanalyse og skadetaksering

Uavhengig kontroll enebolig  

Uavhengig kontroll flermannsbolig

Øvrige konsulentoppdrag

Boligsalgsrapport enebolig, to og firemannsbolig       

3.000 kr

2.500 kr

3.800 kr

4.800 kr

7.500 kr, uten fellesdel

880 kr, pr time

10.000 kr

8.000 kr, pr enhet

800 kr, pr time

fra 12.000 kr

 

Priser inkluderer mva og reise inntil 18 km hver vei.

Kjøring utover dette koster 3,5 kr/km.

Det må i mange tilfeller innhentes dokumentasjon som kommunen tar betalt for å sende ut. Eventuelle kostnader til dette kommer i tillegg til oppgitte priser.