Tilstandsanalyse

Undersøke tilstanden til bygning eller bygningsdel på et gitt tidspunkt Tilstanden sammenlignes med et gitt referansenivå og takstmannen utreder konsekvenser og eventuelt tiltak og utbedringskostnader i de tilfeller der er svikt eller symptomer på svikt.

Vurdering av forventet gjenværende levetid.

Kan være aktuell i forkant av oppussing, ved mistanke om feil, ved skade eller i tilknytning til vedlikeholdsplan. Ved reklamasjoner kan tilstandsanalysen utformes som en reklamasjonsrapport med utbedringskostnader.