• VELKOMMEN til Kontroll & Taksering
    VELKOMMEN til Kontroll & Taksering
  • TILSTANDSANALYSE
    TILSTANDSANALYSE Undersøke tilstanden til bygning eller bygningsdel på et gitt tidspunkt Tilstanden sammenlignes med et gitt referansenivå og takstmannen utreder konsekvenser og eventuelt tiltak og utbedringskostnader i de tilfeller der er svikt eller symptomer på svikt.
  • BOLIGSALGSRAPPORT
    BOLIGSALGSRAPPORT Med boligsalgsrapport er du sikret en grundig gjennomgang av mellom 150 og 250 kontrollpunkt i tillegg til omfattende dokumentkontroll og er ment å gi en tryggere bolighandel.